UA-83376712-1

Labels

Monday, November 17, 2014

Tóc xưa (Bản cung thứ) : Ngô Thuỵ Miên 2014Tóc xưa (Bản cung thứ) 
Thơ : Dương Văn Thiệt
Nhạc : Ngô Thuỵ Miên
Thanh Tuyền hoà âm, đệm đàn và trình bày

Please click on the link   http://youtu.be/2dkrQdNcQOg
and enjoy.

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave your own feedback.
Tuyền - Phú