UA-83376712-1

Labels

Friday, May 25, 2012

Chanson d'automne - Thu ca

Paul Verlaine (1844 - 1896)Chanson d'automne
(Paul Verlaine)

Les sanglots longs
des violons 
de l'automne
blessent mon coeur 
d'une langueur 
monotone.

Tout suffocant
et blême quand
sonne l'heure
je me souviens
des jours anciens 
et je pleure.

Et je m'en vais
au vent mauvais
qui m'emporte
deça, delà, 
pareil à la
feuille morte.


Thu ca
(Yên Hà dịch)

Tiếng vĩ-cầm
mùa thu
nức nở ngân dài
khiến tim đau
niềm khắc-khoải
đơn-điệu.

Tôi ngạt thở
mặt tái xanh khi
giờ điểm,
nhớ về
thưở xa xưa,
rỏ lệ buồn.

Và tôi ra đi
trong cơn gió ác
cuốn
đây đó,
tựa như
chiếc lá vàng.

Tháng năm, 2012


No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave your own feedback.
Tuyền - Phú