UA-83376712-1

Labels

Tuesday, October 16, 2012

Số đặc-biệt Ngô Thuỵ Miên


Tháng này chủ-đề Ngô Thuỵ Miên, Thuỵ Uyên và Yên Hà xin thân mời các bạn

- Nghe nhạc "Ngủ yên đi Khanh": bài nhạc mới nhất của NTM (2012)
http://phu-tran.blogspot.com/2012/10/ngu-yen-i-khanh-ngo-thuy-mien-2012_16.html
- Nghe nhạc "Liên khúc NTM": Thanh Tuyền hoà-âm và đệm nhạc, Thanh Tuyền/TNPhú trình bày    http://phu-tran.blogspot.com/2012/10/lien-khuc-ngo-thuy-mien.html

- Đọc "Thi-sĩ Ngô Thuỵ Miên" (Yên Hà viết) : Nhạc NTM thì quá hay rồi nhưng đọc lại lời những bài nhạc mới thấy nét bút NTM cũng tuyệt vời không kém
 http://phu-tran.blogspot.com/2012/10/thi-si-ngo-thuy-mien-phan-1.html
- Đọc "Phổ thơ Ngô Thuỵ Miên", thơ Yên Hà viết từ tựa-đề 69 bài nhạc NTM
http://phu-tran.blogspot.com/2012/10/pho-tho-ngo-thuy-mien.html

- Đọc "Em còn nhớ mùa xuân (NTM) / Te souviens-tu du printemps" (Yên Hà dịch)
http://phu-tran.blogspot.com/2012/10/em-con-nho-mua-xuan-ntm-te-souviens-tu.html


- Xem ảnh "Halloween 2012 in Woodstown, NJ"
http://phu-tran.blogspot.com/2012/10/halloween-2012-in-woodstown-nj_16.html

Happy Halloween!

Muốn đọc bài văn, bài thơ gì, Muốn nghe bài nhạc gì, Muốn xem ảnh gì,
Xin click vào labels NhạcVănThơEcritsẢnh... hoặc vào trang Mục-Lục

http://phu-tran.blogspot.com/p/muc-luc.html


Đọc và cổ-động Artshare

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave your own feedback.
Tuyền - Phú