UA-83376712-1

Labels

Jan 15, 2015

Hãy nhìn lại mình đi (Duy Mạnh) - Ngọc Phú

Hãy nhìn lại mình đi (Duy Mạnh)
Ngọc Phú trình bày
Thanh Tuyền đệm đàn
@ Đêm Màu Hồng 2014
by courtesy of Trung-Lan 

https://www.youtube.com/watch?v=OS2YXahAgdE

Enjoy.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.