UA-83376712-1

Labels

Mar 5, 2020

Artshare tháng 3

 Tháng này, thân mời các bạn thưởng-thức :
- Rượu (Phần chót) : Rượu trong văn-hoá loài người
https://phu-tran.blogspot.com/2020/03/ruou-phan-4-ruou-trong-van-hoa-loai.html

- Ăn : Thiên-hạ đệ nhất khoái. Vừa viết xong loạt bài về rượu, tôi mới thực-hiện rằng ăn với uống phải đi đôi với nhau. Thân mời các bạn nhập tiệc.
https://phu-tran.blogspot.com/2020/03/an-thien-ha-e-nhat-khoai.html

- Charming Bourgogne : Hình ảnh một vùng nước Pháp thật dễ thương, nổi tiếng với rượu vang.
https://phu-tran.blogspot.com/2020/03/charming-bourgogne.html
https://youtu.be/KfHZRvwrNlE

Thân chúc các bạn vui khoẻ luôn
Đọc và cổ-động Artshare