UA-83376712-1

Labels

Jan 15, 2015

Bài Tango xa rồi (Hoài An) - Thanh Tuyền

Bài Tango xa rồi (Hoài An) 
Thanh Tuyền trình bày và đệm đàn
Đêm Màu Hồng 2014
by courtesy of Trung-Lan

Xin mời bấm vào https://www.youtube.com/watch?v=HJRSCc1k2ZU

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.