UA-83376712-1

Labels

Monday, December 18, 2017

Artshare tháng 12


Artshare xin gửi đến các bạn đọc chút quà để mừng Giáng Sinh và tiễn 2017 đang dần tàn. 

Bài tham khảo :
Con Rồng Cháu Tiên (18) : Chiến-tranh với Pháp
http://phu-tran.blogspot.com/2017/11/con-rong-chau-tien-18-nha-nguyen-2.html
Bài này viết trong số trước nhưng đã phải viết lại phần "Những nguyên-nhân thất-bại của nước Đại Nam" cho đúng đắn và quân bình hơn.

Con Rồng Cháu Tiên (19) : Pháp thuộc (và cuộc chiến dành độc-lập)
http://phu-tran.blogspot.com/2017/12/con-rong-chau-tien-19-thoi-ky-phap-thuoc.html

VN-VN : Văn-hoá ẩm-thực Việt-Nam 
http://phu-tran.blogspot.com/2017/12/vn-vn-van-hoa-am-thuc-viet-nam.html

VN-VN : The Vietnamese culinary culture
http://phu-tran.blogspot.com/2017/12/vn-vn-vietnamese-culinary-culture.html

VN-VN : La culture culinaire vietnamienne
http://phu-tran.blogspot.com/2017/12/vn-vn-la-culture-culinaire-vietnamienne.html

Ảnh chụp
Beijing : The mythical Forbidden City
http://phu-tran.blogspot.com/2017/12/beijing-mythical-forbidden-city.html


Tuyền-Phú xin thân chúc các bạn đọc một mùa Giáng Sinh đầm ấm
và một năm mới 2018 tràn đầy Sức Khoẻ, May mắn và Hạnh phúc

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave your own feedback.
Tuyền - Phú