UA-83376712-1

Labels

Tuesday, June 27, 2017

Artshare tháng 6


Tháng này, Tuyền-Phú thân mời các bạn

Đọc bài :
- Con Rồng Cháu Tiên (17) : Nhà Nguyễn (1)
http://phu-tran.blogspot.com/2017/06/con-rong-chau-tien-17-nha-nguyen-1.html

- Lại... nói lái (Kịch vui ngắn)
http://phu-tran.blogspot.com/2017/06/lai-noi-lai-kich-vui-cuc-ngan.html

Loạt bài "Văn-học, lịch-sử Việt-Nam" ba thứ tiếng, dành cho những thế-hệ sau phải đình hoãn một thời-gian vì lý-do kỹ-thuật.
Xin thành-thật cáo lỗi cùng các bạn đọc. 

Nghe nhạc :
The impossible dream (The quest) :
Lyrics by Joe Darien - Music by Mitch Leigh
Thanh Tuyền : Vocals and Keybpards
http://phu-tran.blogspot.com/2017/06/the-impossible-dream-thanh-tuyen.html


Thân chúc các bạn một mùa hè yên vui

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave your own feedback.
Tuyền - Phú