UA-83376712-1

Labels

Tuesday, February 17, 2015

Tết Ất Mùi 2015


Năm mới, năm me, Tuyền-Phú xin thân chúc các bạn 

Sức khoẻ vô biên, 
Hạnh phúc triền miên,
Tình duyên mùi mẫn,
Bạc tiền rủng rỉnh, 
Vạn sự như ý.

Tháng này, thân mời các bạn
Đọc bài:
- Năm dê nói chuyện... dê 
 http://phu-tran.blogspot.com/2015/02/nam-de-noi-chuyen-de.html

- Tết tha hương : Hương vị Tết ngày xưa, còn chút gì để nhớ sau mấy mươi năm xa xứ?
http://phu-tran.blogspot.com/2015/02/tet-tha-huong.html

- Tết Tây, Tết ta (2014) : để cùng nhau ôn lại những phong tục, tập quán dân tộc Việt trong dịp Tết  http://phu-tran.blogspot.com/2014/01/tet-tay-tet-ta.html

- Nhạc cổ-truyền Việt-Nam (2/2) / Nhạc sân khấu : 
http://phu-tran.blogspot.com/2015/02/nhac-co-truyen-viet-nam-22-nhac-san-khau.html

Nghe nhạc:
Tình (Văn Phụng) : Thanh Tuyền trình bày
http://phu-tran.blogspot.com/2015/02/tinh-van-phung-thanh-tuyen.html

Chúc Xuân (Lữ Liên - AVT) : Ngọc Phú trình bày, Thanh Tuyền đệm nhạc (2013)
http://phu-tran.blogspot.com/2013/01/chuc-xuan-avt-ngoc-phu.html


Mục-lục   http://phu-tran.blogspot.com/p/muc-luc.html


Tuyền - Phú thân mời

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave your own feedback.
Tuyền - Phú