UA-83376712-1

Labels

Thursday, June 26, 2014

Artshare tháng sáu


Trời đã vào Hạ. Thân mời các bạn

Đọc:
Tiếng nước tôi: Văn-học dân-gian (2) / Tục-ngữ
http://phu-tran.blogspot.com/2014/06/tieng-nuoc-toi-van-hoc-dan-gian-2-tuc.html

Nghe nhạc:
Cõi vắng (Diệu Hương), Thanh Tuyền trình bày và đệm nhạc
http://phu-tran.blogspot.com/2014/06/coi-vang.html

Dù tình yêu đã mất (Đỗ Cung La), Ngọc Phú trình bày, Thanh Tuyền đệm nhạc
http://phu-tran.blogspot.com/2014/06/du-tinh-yeu-mat.html

Mục-Lục
http://phu-tran.blogspot.com/p/muc-luc.html


Thụy Uyên & Yên Hà thân mời

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave your own feedback.
Tuyền - Phú