UA-83376712-1

Labels

Wednesday, August 21, 2013

Artshare tháng 8


Tháng này, 
Thuỵ Uyên và Yên Hà xin thân mời các bạn

Đọc: Tôi yêu tiếng nước tôi - Từ-vựng  để tìm hiểu thêm về kho chữ tiếng Việt

         http://phu-tran.blogspot.com/2013/08/toi-yeu-tieng-nuoc-toi-tu-vung.html

         Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh: Nhất nghệ hay bách nghệ? Tổng quát hay 

         chuyên môn? Bàn luận chút cho vui.
         http://phu-tran.blogspot.com/2013/08/nhat-nghe-tinh-nhat-than-vinh.html

Nghe nhạc: La Maritza (Sylvie Vartan), Thanh Tuyền trình bày
                    http://phu-tran.blogspot.com/2013/08/la-maritza-thanh-tuyen.html

                   Capri, c'est fini (Hervé Vilard), Ngọc Phú trình bày

                   http://phu-tran.blogspot.com/2013/08/capri-cest-fini-ngoc-phu.html

Mục-lục    http://phu-tran.blogspot.com/p/muc-luc.html


Thân chúc các bạn một mùa (cuối) hè vui tươi.No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave your own feedback.
Tuyền - Phú