UA-83376712-1

Labels

Tuesday, April 16, 2013

Tháng Tư đen


Lại thêm một năm giỗ quê-hương. Ba mươi tám năm rồi, việc gì rồi cũng qua và cuộc sống vẫn tiếp tục, nhưng vết thương lòng sao vẫn còn rỉ máu, tâm-tư này sao vẫn còn trĩu nặng, nỗi buồn này sao vẫn còn đau nhói? Ôi quê-hương tôi...

Tháng này, thân mời các bạn 

đọc bài:
- Những "người Việt phong lan": Phong lan là loài lan không mọc dưới đất mà bám vào cành những cây khác để sống gửi, sống phụ, nhưng không mất gốc, mất rễ...
Tôi gọi những người Việt tha-hương chúng ta là n
hững "người Việt phong lan".
http://phu-tran.blogspot.com/2013/04/nhung-nguoi-viet-phong-lan.html

- Tôi yêu tiếng nước tôi - Từ đơn, từ kép: Một đặc-điểm tiếng Việt ta là đơn âm-tiết (monosyllabic) nên từ ghép (gồm nhiều từ đơn hợp lại) đóng vai trò quan-trọng, với những điểm đặc-biệt của nó.

http://phu-tran.blogspot.com/2013/04/toi-yeu-tieng-nuoc-toi-tu-on-tu-kep.html

- Charles Aznavour, le poète (2ème partie) : Le temps qui passe ; Charles le gavroche

http://phu-tran.blogspot.com/2013/04/charles-aznavour-le-poete-2eme-partie.html

- Thi-sĩ Charles Aznavour (Phần 2) : Giòng thời-gian; "Thằng nhóc Paris"
http://phu-tran.blogspot.com/2013/04/thi-si-charles-aznavour-phan-2.html

nghe nhạc:
- Thương đôi bờ quê-hương: Thơ Miên Du Dalat, Nhạc Văn Sơn Trường, Thanh Tuyền trình bày và đệm nhạc
http://phu-tran.blogspot.com/2013/04/thuong-oi-bo-que-huong.html

- Adieu mon pays (Enrico Macias) : Ngọc Phú trình bày, Thanh Tuyền đệm nhạc
http://phu-tran.blogspot.com/2013/04/adieu-mon-pays.html


Tháng kỷ-niệm này, thân mời các bạn đọc và nghe lại:
- Biết bao giờ trở lại (Ngô Thụy Miên)   http://phu-tran.blogspot.com/2012/04/biet-bao-gio-tro-lai-ntm.html

- Còn ai thương dân tôi? (Yên Hà)   http://phu-tran.blogspot.com/2012/04/con-ai-thuong-dan-toi_26.html

- Thiên đàng đã mất (Yên Hà)   http://phu-tran.blogspot.com/2011/04/thien-ang-mat.html


Mục-Lục:   http://phu-tran.blogspot.com/p/muc-luc.html

Thụy Uyên và Yên Hà thân mời

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave your own feedback.
Tuyền - Phú