UA-83376712-1

Labels

Thursday, December 20, 2012

Merry Christmas and Happy New Year 2013


Cuối năm, xin thân mời các bạn

Đọc văn : - Giáng-Sinh buồn
http://phu-tran.blogspot.com/2012/12/giang-sinh-buon.html

               - Thi-sĩ Ngô Thụy Miên (Phần 3)
http://phu-tran.blogspot.com/2012/12/thi-si-ngo-thuy-mien-phan-3.html

               - Thi-sĩ Ngô Thụy Miên (nguyên bản: Phần 1+2+3)
http://phu-tran.blogspot.com/2012/12/thi-si-ngo-thuy-mien-nguyen-ban.html

               - Chanter (Bản văn tiếng Pháp của "Hát")
http://phu-tran.blogspot.com/2012/12/chanter.html


Nghe nhạc : - Happy Christmas (War is over) - John Lennon, Thanh Tuyền trình-bày
http://phu-tran.blogspot.com/2012/12/happy-christmas-war-is-over_20.html

                   - Savoir aimer (Lionel Florence - Pascal Obispo) :
                     một bài nhạc ý-nghĩa về Tình yêu,
Ngọc Phú trình-bày
http://phu-tran.blogspot.com/2012/12/savoir-aimer-ngoc-phu.html


Thụy Uyên và Yên Hà xin thân chúc các bạn một mùa Giáng-Sinh hạnh-phúc và một năm mới 2013 vạn sự như ý.

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave your own feedback.
Tuyền - Phú