UA-83376712-1

Labels

Wednesday, September 19, 2012

Chớm Thu
Mùa Hè nóng bức sắp mãn nhiệm-kỳ và mùa Thu sẽ đứng ra nhậm-chức cai quản vạn-vật trên một nửa quả địa-cầu.

Tháng Chín này, thân mời các bạn

- Đọc : Lá thơ tình (vui nhộn), Yên Hà viết
http://phu-tran.blogspot.com/2012/09/la-tho-tinh-vui-nhon.html

- Đọc : Désirs, thơ Yên Hà viết

http://phu-tran.blogspot.com/2012/09/desirs.html 

- Nghe nhạc :  "Et maintenant" (Gilbert Bécaud), Thanh Tuyền hát
http://phu-tran.blogspot.com/2012/09/et-maintenant-thanh-tuyen.html

- Nghe nhạc : "Corazon espinado" (Carlos Santana), TNPhú hát

http://phu-tran.blogspot.com/2012/09/corazon-espinado-tnphu.html 

- Xem ảnh : Our Countryside
http://phu-tran.blogspot.com/2012/09/countryside.html

Our garden's tenants (updated)
http://phu-tran.blogspot.com/2012/08/our-gardens-tenants-photos.html

Some photos from our garden (updated)
http://phu-tran.blogspot.com/2012/07/some-photos-from-our-garden.html


Muốn đọc bài văn, bài thơ gì, Muốn nghe bài nhạc gì, Muốn xem ảnh gì,
Xin click vào labels NhạcVănThơEcritsẢnh... hoặc vào trang Mục-Lục:
http://phu-tran.blogspot.com/p/muc-luc.html


Thuỵ Uyên @ Yên Hà thân mời
     

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave your own feedback.
Tuyền - Phú