UA-83376712-1

Labels

Thursday, July 19, 2012

Tháng Bảy Quốc-Khánh


Tháng Bảy, có ít nhất bốn nước mừng lễ Quốc-Khánh:
  
- Mồng 1: Canada
- Mồng 4: USA
- Mười bốn: France
- Hai-mươi mốt: Belgie/Belgique

Người Việt di-dân chúng ta không còn mừng ngày 26 tháng 10 nữa. Thôi thì đã nhận nơi nào làm quê-hương thứ hai (Mẹ nuôi) thì cứ vui hưởng ngày Quốc-Khánh nước đó mà nhớ về quê nhà (Mẹ đẻ) nhé.
Chúc các bạn ở Gia-Nã-Đại, Mỹ, Pháp và Bỉ một ngày lễ vui-tươi.

----------

Trong số này, xin mời các bạn

- Thưởng-thức nhạc: Xa nhau mùa đông, sáng tác của Quốc An; Thanh Tuyền đệm đàn và trình bầy; http://phu-tran.blogspot.com/2012/07/xa-nhau-mua-ong-thanh-tuyen.html

- Xem ảnh: 
4th of July in Woodstown, NJ (thị-trấn 3500 dân, nơi chúng tôi định cư)   http://phu-tran.blogspot.com/2012/07/4th-of-july-2012-in-woodstown-nj.html
Some photos from our garden (Mới cập-nhật); http://phu-tran.blogspot.com/2012/07/some-photos-from-our-garden.html

- Đọc:
Người thoáng qua đời tôi, truyện ngắn, Yên Hà viết: mối tình đầu lạ-kỳ của một chàng du-học sinh  http://phu-tran.blogspot.com/2012/07/nguoi-thoang-qua-oi-toi-truyen-ngan.html
Le ciel est par-dessus le toit, thơ Paul Verlaine, Yên Hà dịch và chú-thích  http://phu-tran.blogspot.com/2012/07/le-ciel-est-par-dessus-le-toit-paul.html


Ngoài ra,
Muốn đọc bài văn, bài thơ gì,
Muốn nghe bài nhạc gì,
Muốn xem ảnh gì,

Xin mời các bạn vào trang Mục-Lục:
http://phu-tran.blogspot.com/p/muc-luc.htmlThụy Uyên và Yên Hà thân mời
http://phu-tran.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

Please feel free to leave your own feedback.
Tuyền - Phú